mantinia utvikling as

Hvordan skape verdier i en virksomhet:

Forretnings- og markedsstrategi


mantinia utvikling as tilbyr rådgivning i en virksomhets strategiarbeid. En strategi er en overordnet plan for hvordan en virksomhet skal nå sine mål, mao. en plan for hvordan skape verdier og etablere og utvikle varige konkurransefortrinn. Med de raske endringer som skjer i rammebetingelser til de fleste bedrifter er det i dag et økende behov for å tenke nytt og annerledes. Av samme grunn har en virksomhet i dag behov for å sette strategiske tema på agendaen hyppigere enn hva som var nødvendig tidligere.

De aller fleste konkurser skyldes bedriften selv og ikke konkurrentene og markedet, dvs. all erfaring tilsier at det er opp til virksomheten selv å skape verdiene med kjennskap til og i samspill med de til en hver tid gjeldende rammebetingelser.

mantinia utvikling as har utviklet en god metodikk for å bistå virksomheter i sitt strategiske arbeid. mantinia utvikling as bidrar til at alle relevante elementer i en forretningsplan og i en markedsplan blir drøftet og konkludert.