mantinia utvikling as

Hvordan skape verdier i en virksomhet:

Organisasjonsutvikling - hvordan utvikle en prestasjonskultur?


mantinia utvikling as setter fokus på bedriftens “suksesskriterier og betjeningskonsepter” hvor organisasjonen og enkeltindividet er de viktigste innsatsfaktorer. Prosjektet vil ta for seg verdidriverne i virksomheten, dvs. hvor og hvordan skapes verdiene og hvordan kan disse optimaliseres. Organisasjonen skal selv bidra til å avdekke verdidriverne og selv foreslå aktuelle tiltak som påvirker verdiskapingen i virksomheten.

Samspillet mellom enkeltindividets kunnskap, adferd og holdninger og virksomhetens strategier og systemer er avgjørende skal en organisasjon utvikle seg, oppnå større motivasjon og entusiasme hos de ansatte og derigjennom øke prestasjonene. Vi snakker om å skape verdier og varige konkurransefortrinn.