mantinia utvikling as

Hvordan skape verdier i en virksomhet:

Fokusområder


mantinia utvikling as sin forretningsidé er å hjelpe virksomheter med å skape bedre lønnsomhet, øke verdiene og utvikle varige konkurransefortrinn. I dette arbeidet vil vi kartlegge og analysere verdidriverne. mantinia utvikling as stiller spørsmål om årsakene til en virksomhets svake lønnsomhet og foretar lønnsomhetsforbedrende tiltak. Ett eller flere av følgende fokusområder vil inngå i en virksomhets handlingsplan:

 1. Strategiarbeidet – og virksomhetens strategiske plattform
 2. Organisasjonsutvikling – ”slik gjør vi det hos oss” – verdidrivere i en prestasjonskultur
 3. Forretningsplanen – fra ord til handling
 4. Risikoanalyser – kritiske risiki for at målene ikke nås
 5. Snuoperasjoner og akkordløsninger – fra minus til pluss
 6. Generasjonsskifter – symptomer og timing
 7. Kjøp/ salg av virksomhet – verdivurderinger – skal du kjøpe eller skal du selge?
 8. Investeringsanalyser – direkteavkastning og synergier ved en investering
 9. Prosjektstyring – hvordan komme i mål?
 10. Resultatsikring- og avvikshåndtering – et verktøy for å lukke avvik
 11. Markeds – posisjoneringsstrategi – skap din egen konkurransearena
 12. Innovasjon – hvordan skape verdier av kunnskap
 13. Banken som partner – nytteverdien i bankforholdet – tilbudsinnhenting
 14. Finansiering – har virksomheten riktig finansiering?
 15. Kapitalinnhenting – egenkapital eller fremmedkapital
 16. Mentor – eier- og/ eller ledelsesstøtte
 17. Styrearbeid – hvordan kan arbeidet i styret bidra til at målene nås?

mantinia utvikling as har gjennom sitt nettverk tilgang på spisskompetanse på flere av de tema som nevnes her.