mantinia utvikling as

Curriculum vitae


Navn: Svein Oddvar Berg

Utdannelse: Sivilingeniør, NTH, maskin

Stilling: Daglig leder/ Senior rådgiver i mantinia utvikling as

Svein Dddvar Berg

Gjennom å ha hatt sentrale stillinger i trøndersk nærings- og finansliv gjennom 25 år har Berg god kjennskap til landsdelens samfunnsliv, næringsstrukturer og bransjer. Berg har et stort kunnskaps- og relasjonsnettverk, regionalt og nasjonalt.

Berg har jobbet som:

  • Avdelingsingeniør i Det norske Veritas — 1978 – 1985
  • Teknisk direktør/ adm. direktør Wist as – 1985 – 1990
  • Adm.dir/ konsernsjef SetsaasGruppen as – 1990 – 1995
  • Banksjef/ regionbanksjef DnB/ DnB NOR – 1995 – 2008
  • Seniorrådgiver i mantinia utvikling as – 2008 –2010
  • Konsernsjef MajaTeknobygg AS 2010 – 2012
  • Seniorrådgiver mantinia utvikling as 2012 – dd.
  • Styreverv i flere bransjer

Referanser oppgis på forespørsel.