mantinia utvikling as

Har du en virksomhet som ikke tjener penger – ta kontakt med mantinia utvikling as

Hvordan skape verdier i en virksomhet!


mantinia utvikling as er et uavhengig rådgivningsselskap som tilbyr finansiell- og forretningsmessig rådgivning med fokus på verdiskaping og verdidrivere i en virksomhet. mantinia utviklings forretningsidé er å hjelpe virksomheter med å skape den gode bedrift; bedre lønnsomheten, øke verdiene og utvikle varige konkurransefortrinn.

Daglig leder er Svein O. Berg som har 25 års erfaring fra trøndersk nærings- og finansliv. Berg tilbyr sin erfaring, kunnskap og sitt nettverk til å styrke verdiskapingen i og konkurranseevnen til en virksomhet.