mantinia as

Kontakt


Ta kontakt for en samtale. En samtale som kan danne grunnlag for et videre samarbeide.

Telefon:
+47 95 17 27 10
E-post:
svein.berg@mantinia.no
Adresse:
Stiklestadveien 3
7041 Trondheim

Organisasjonsnummer

mantinia as:
956 733 383
mantinia utvikling as:
992 657 480

Bankkonto

mantinia as:
7450.06.10038
mantinia utvikling as:
1503.04.95451