mantinia idrettshaller

Standardhallen


Vi tilbyr 1 hallstørrelse og 4 varianter av servicebygg. Mindre justeringer av hallstørrelsen kan gjøres.

Vi bruker benevnelsene A og B for henholdsvis hall med servicebygg på langsiden(A) og på kortsiden(B). Alle varianter har doble garderobesett, dvs 4 garderober med dusj.

Modell A

Standard håndballhall: 25 x 45 m fri takhøyde 7,0 m og med servicebygget på langsiden.


A1

Modell A1

Modell A1 har servicebygg i 1 etasje på langsiden av hallen.

A2

Modell A2

Modell A2 har servicebygg i 2 etasjer på langsiden av hallen.

Modell B

Standard håndballhall: 25 x 45 m fri takhøyde 7,0 m og med servicebygget på kortsiden.


B1

Modell B1

Modell B1 har servicebygg i 1 etasje på kortenden av hallen

B2

Modell B2

Modell B2 har servicebygg i 2 etasjer på kortenden av hallen

Romløsning servicebygg


Første plan

 1. 2 garderobesett med dusjrom og toaletter inkl HWC.
 2. Instruktør-/ lærergarderober
 3. Materialrom/ Lagerlokaler
 4. Vestibyle med avsatt plass for fremtidig trapp/ heis
 5. Publikumstoaletter inkl. HWC
 6. Speaker/ sekretariat
 7. Teknisk rom
 8. Rom for rengjøringsutstyr
 9. Møterom, vaktrom, disp. etc.
 10. Hall

Alternativt andre plan

Den samme romløsning i 1. plan som beskrevet, men trapperom/ heis på bekostning av møterom. Standardhallen leveres med uinnredet 2. etasje, som kan innredes etter nærmere avtale. Følgende kan som eksempel legges til 2. plan:

 1. Kiosk/ kafeteria/kjøkken
 2. Treningsstudio
 3. Trimrom/ styrkerom
 4. Bordtennis, kampsport, bowling, etc.
 5. Miniatyrskytebane
 6. Lege-/ fysiorom
 7. Stort møterom/ klubbrom/sosiale rom
 8. Basishall light (modell B2)
 9. Cageballhall (modell B2)
 10. Andre utleiemuligheter – sosiale tilstelninger, mm.