mantinia idrettshaller

Idrettshaller kan bygges langt billigere

Moduler og standardisering gir samme kvalitet til lavere pris


Idrettshall perspektiv

mantinia utvikling as kan dokumentere at det er fullt mulig å effektivisere prosessen med å bygge enkle flerbrukshaller. Gjennom standardisering av bygg og prosess er det fullt mulig å tilby markedet funksjonelle flerbrukshaller til meget konkurransedyktige priser.

Funksjonskravene og kravene for å få tildelt spillemidler er de samme for de fleste flerbrukshaller.

Vi setter også fokus på økonomien i driftsfasen etter at hallen ferdigstilt og overlevert byggherre. Å forutse og budsjettere inntekter og kostnader i driftsfasen er viktig i forbindelse med planlegging og realisering av nye prosjekter.

Det er meget effektivt og ressursbesparende å utvikle standardiserte prosesser og løsninger i alle ledd: Dette gjelder kartlegging av byggeherres rammebetingelser, planlegging, investerings- og driftsbudsjett, finansiering, søknad spillemidler, byggesaksdokumentasjon og byggesøknader, SHA, prosjektering, innkjøp/logistikk, bygging, dokumentasjon/FDV og drift.

I planleggingen av modulkonseptet er informasjon innhentet fra halleiere, idretten (brukere), konsulenter, entreprenører og ikke minst fra departementets retningslinjer for flerbrukshaller, departementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og departementets målbok for idrettsanlegg.

mantinia utvikling as har hentet erfaringer fra andre prosjekter og samarbeider med anerkjente bedrifter/rådgivere.

I prosjektet deltar sammen med mantinia utvikling as:

  • Sweco Norge AS (PRO – prosjekterende ventilasjon, automasjon, varme sanitær og elektro)
  • Hus Arkitekter AS (PRO) – prosjekterende arkitektur
  • Siv. Ing Arne Vaslag AS (PRO – prosjekterende byggteknikk)
  • WSP Norge AS (tidligere Faveo Prosjektledelse AS) – kvalitetssikring og koordinator

Standardhallen har 1 hallstørrelse, og 4 varianter av servicebygget kan leveres(garderober og nødvendige servicefunksjoner). Byggene vil ha bruksarelaer som starter på 1650 m2. Antall varianter av servicebygget er behovsvurdert i fht. særidrettenes ønsker og ikke minst i fht. departementets retningslinjer for spillemidler. 2 varianter av servicebygget er også prosjektert for bla. å kunne tilby arealer til små idretter og ikke minst kunne tilby arealer til kommersielle aktører (øker inntektene gjennom utleie). Det blir utarbeidet en finansiell plan for hvert prosjekt, dvs. et investeringsbudsjett, et driftsbudsjett og en finansieringsplan.

Standardkonseptet kan også kombineres med større aktivitetsflater og flere aktivitetsflater, samt haller for andre idretter - fotball, tennis, basket, turn, etc