mantinia fritidsboliger

Serie B - modeller


Serie B – en fleksibel modell på ett plan som kan bygges ut i 2 trinn – trinn 1 hovedhus, trinn 2 sidefløy

Leveres med 1 – 3 bad, 2 – 7 soverom, med eller uten hems, BYA 70 – 140 m2, BRA 61 – 167 m2

B1
Liten, men kompakt fritidsbolig med BRA 60 – 75 m2
B1S
B1 med sidefløy
B2
Lav fritidsbolig uten hems, men praktisk innredet BRA 100 m2
B2S
B2 med mellombygg og sidefløy – BRA 137 m2 dersom sidefløy innredet som bolig. Eksempel på leveransestandard B2S.
B3
Høy fritidsbolig – mye tilsvarende B2, men med hems med ståhøyde
B3S
Høy fritidsbolig som B3, men med sidefløy med tilkopling til hovedhus med takoverbygg eller med inngangsparti/ hall. Eksempel på leveransestandard B3S.
B4
Høy fritidsbolig, uttrykksmessig lik B3. Hemsløsning med ståhøyde.
B4S
B4 med mellombygg og sidefløy, men med sidefløy med tilkopling til hovedhus med takoverbygg eller med inngangsparti/ hall